Vi skeddersyr avtaler for Idrettslag og aktive bedrifter, alt organisert via nettbutikk.

 

For Klubbavtale kontakt:

Hanne Halén     Mobil: 95 23 83 32       E-Post: hanne.halen@mxklubb.no

For Bedriftsavtale kontakt:

Per Espen Jacobsen        Mobil: 97 66 15 20  E-Post: post@mxklubb.no